Kominek zaliczany jest do grona urządzeń na paliwo stałe, czyli do takich , które zgodnie z normą PN-91/B-02413 pracują w układzie otwartym ( z naczyniem wzbiorczym otwartym). Kotły gazowe, olejowe czy elektryczne zasilające nowoczesne instalacje grzewcze, powinny pracować w systemie zamkniętym ( naczynie wzbiorcze ciśnieniowe) . W celu poprawnego wykonania instalacji grzewczej niezbędny jest odpowiedni schemat hydrauliczny, łączący układ otwarty kominka z układem zamkniętym kotła, za pomocą wymiennika płytowego o odpowiedniej mocy grzewczej i przepływie. Obydwa urządzenia pracują w odseparowanych od siebie obiegach grzewczych (układ otwarto-zamknięty).

Firma nasza bazując na wieloletnim doświadczeniu opracowała schematy umożliwiające bez obsługowe działanie systemu. Rolą użytkownika jest jedynie rozpalenie w kominku a w momencie uzyskania odpowiedniej temperatury w płaszczu wodnym, elektronika układu wyłączy automatycznie alternatywne źródło ciepła (np. piec gazowy), przejmując wszystkie funkcje grzewcze ( z zachowaniem priorytetu ciepłej wody użytkowej). Przywrócenie funkcji grzewczych kotła gazowego odbywa się automatycznie w trakcie wygaszania kominka.


 
 
 
   
 
 
O firmie | Oferta | Kontakt     
 
statystyka